Jaką rolę pełni inspektor nadzoru budowlanego?

Z pewnością każdy inspektor nadzoru budowlanego powinien być osobą doświadczoną i dobre znającą branże budowlaną.

Dzięki temu może bez problemu wykonywać swoje obowiązki, powinien on posiadać bardzo szeroką wiedzę na temat zasada budowania. Przeprowadza on kompleksową i szczegółową kontrolę konstrukcji pod kątem zgodności z przepisami, rozporządzeniami, zatwierdzonymi planami, obliczeniami i specyfikacjami. Przeprowadza przegląd planów rysunków konstrukcyjnych i specyfikacji pod kątem zgodności z przepisami, rozporządzeniami, wymaganiami dotyczącymi energii i dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Prowadzi dochodzenia w sprawie podejrzeń naruszenia przepisów prawa miejskiego i budowlanego inspektor przeprowadza cały zakres inspekcji budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych i mechanicznych różnych domów prywatnych, bloków mieszkaniowych, budynków komercyjnych i przemysłowych, budynków użyteczności publicznej.

Wykonuje kompleksowe inspekcje budynków, przeciwpożarowych, elektrycznych, hydraulicznych, energetycznych i kontroli dostępności wszystkich konstrukcji podczas budowy w celu zapewnienia zgodności z planami, obliczeniami i specyfikacjami.

Zgłasza naruszenia i nakazuje poprawki, wykonuje przeglądy przeciwpożarowe oraz badania nowych i istniejących już konstrukcji.

Doradza i dostarcza informacje techniczne i porady konstruktorom, inżynierom i wykonawcom w zakresie praktyk i zasad budowlanych. Wykonuje przeglądy planów budowlanych i specyfikacji na potrzeby prowadzenia prac inspekcyjnych. Przygotowuje wszelkiego rodzaju raportu i podsumowania. Ogólnie mówić bardzo wiele obowiązków posiada inspektor nadzoru Zakopane jest miastem gdzie znajdziemy doświadczonego inspektora budowlanego, który będzie mógł prowadzić nadzór nad prowadzonymi przez nas pracami budowlanymi. Może przykładowo zlecić wykonanie określonych poprawek i skontrolować ich wykonanie. Dzięki niemu mamy pewność iż nasz budynek będzie postawiony zgodnie z przepisami oraz w sposób należyty pod względem konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania.

You may also like